Wednesday, August 20, 2014

Dileme sa pojedinim simbolima

Dilema sa zidnim satovima


Sat je veoma mistificirana spravica i često se ne zna kud bi s njim, čak se ide do te mjere da se smatra da donosi nesreću ako se postavi u određeni sektor doma. Što se tiče satova, ono na što trebamo obratiti pažnju jeste boja i oblik - okrugli i ovalni sat odgovaraju elementu metala, kvadratni sat elementu zemlje, pravougaoni elementu drveta, valoviti oblik odgovara elementu vode,  bijeli, zlatni ili srebrni je takođe metal, zeleni odgovara elementu drveta, crveni ili narandžasti elementu vatre, crni i plavi elementu vode, bež, oker i terakot elementu zemlje. Osnovni princip rada sata jeste pokret, s obzirom na mehanizam koji je stalno u pokretu ili klatno koje se stalno njiše, tako da postavljanjem sata na zid u određenom sektoru omogućavamo aktivaciju Qi u tom dijelu. Sat može djelovati nepovoljno jedino ako u tom dijelu doma postoji nepovoljna kombinacija letećih zvijezda ili prema teoriji 8 palača pada u nepovoljni dio doma ili prostorije, pa je bolje da se svaki pokret svede na minimum da bi takav Qi mirovao. Neispravni satovi, oni koji kasne ili su prestali da rade, ne treba držati istaknute, na vidnom mjestu jer predstavljaju zastoje ili preveliku vezanost za prošlost. 

Konkavna ili konveksna ogledala?


U feng-shui praksi susrećemo se sa pa kua konveksnim ogledalom za odbijanje negativnosti koje dolaze iz okolnih objekata. Ovaj predmet je takođe dosta mistificiran i često dovodi u dilemu da li ga koristiti ili ne.  U suštini, konveksni oblici, bilo da je riječ o krivini puta ili obliku čaše, vaze ili ogledala, jesu ispupčeni i djeluju kao da izbacuju i odbijaju nešto izvan sebe. Nasuprot tome, konkavni oblici su udubljeni i djeluju kao da usisavaju i uvlače energiju. Nekada su povoljni jedni, a nekada drugi. Recimo, živjeti u kući koja je "u zagrljaju" raskrsnice, dakle koja je konkavnog oblika u odnosu prema kući, predstavlja povoljan feng-shui okruženja, dok raskrsnica koja izbacuje objekat vani jeste nepovoljna. S druge strane, u feng-shuiju su povoljniji ispupčeni (konveksni) oblici vaza ili čaša koje simboliziraju obilje, od onih udubljenih prema unutra koje djeluju "gladno". Oblici se primjenjuju u skladu sa tipom energije koji je određenoj situaciji poželjan. Konveksno ogledalo postavljeno iznad vrata, kao zaštita od štetnih uticaja spolja, može djelovati povređujuće za susjedne kuće ili stanove, jer im emituje štetni či koji se praktično "odbija" od našeg doma.   Sama postavka ovog ogledala iznad vrata će možda ponajviše reći o vlasniku stana i njegovoj potrebi da po svaku cijenu privuče povoljan či, bez obzira na posljedice, a na takav način će pobjeći i ono malo povoljnog čija iz doma. Ni u jednom trenutku ne smijemo zanemariti vlastiti uticaj na stvaranje kućnog čija, jer smo u stalnoj interakciji sa energijom prostora. Sebičnim odnosom ćemo otjerati ili zatrovati povoljan či prostora, tako da nikakva feng-shui pomagala tu ne mogu biti od pomoći. Umjesto pa kua ogledala, postoje različite metode ublažavanja negativnih upliva, kao što su staklene kugle, poput lampi ili visećih kristala, koje će raspršiti či ali ga neće poslati susjedima, nikakva ogledala ili površine koje stvaraju refleksiju i vraćaju či ne treba koristiti za takve svrhe.

Pa kua ogledalo - iako na web sajtovima koji se bave prodajom feng shui proizvoda, na sva zvona hvale ovakva ogledala i garantuju da uspješno odbijaju sve vrste negativne energije, ipak, savjesni feng-shui majstori su u velikoj dilemi kada savjetuju njihovu primjenu u praksi i preporučuju se isključivo onda kada u vidno polje ogledala ne ulaze okolni stambeni objekti ili stanovi, jer štetna energija koju ogledalo odbija može naštetiti stanarima susjednih objekata. Radije se probjegava drugim metodama zaštite od  spoljnih shar-chi uticaja.
No comments:

Post a Comment