Wednesday, August 20, 2014

Dileme sa pojedinim simbolima

Dilema sa zidnim satovima


Sat je veoma mistificirana spravica i često se ne zna kud bi s njim, čak se ide do te mjere da se smatra da donosi nesreću ako se postavi u određeni sektor doma. Što se tiče satova, ono na što trebamo obratiti pažnju jeste boja i oblik - okrugli i ovalni sat odgovaraju elementu metala, kvadratni sat elementu zemlje, pravougaoni elementu drveta, valoviti oblik odgovara elementu vode,  bijeli, zlatni ili srebrni je takođe metal, zeleni odgovara elementu drveta, crveni ili narandžasti elementu vatre, crni i plavi elementu vode, bež, oker i terakot elementu zemlje. Osnovni princip rada sata jeste pokret, s obzirom na mehanizam koji je stalno u pokretu ili klatno koje se stalno njiše, tako da postavljanjem sata na zid u određenom sektoru omogućavamo aktivaciju Qi u tom dijelu. Sat može djelovati nepovoljno jedino ako u tom dijelu doma postoji nepovoljna kombinacija letećih zvijezda ili prema teoriji 8 palača pada u nepovoljni dio doma ili prostorije, pa je bolje da se svaki pokret svede na minimum da bi takav Qi mirovao. Neispravni satovi, oni koji kasne ili su prestali da rade, ne treba držati istaknute, na vidnom mjestu jer predstavljaju zastoje ili preveliku vezanost za prošlost. 

Konkavna ili konveksna ogledala?


U feng-shui praksi susrećemo se sa pa kua konveksnim ogledalom za odbijanje negativnosti koje dolaze iz okolnih objekata. Ovaj predmet je takođe dosta mistificiran i često dovodi u dilemu da li ga koristiti ili ne.  U suštini, konveksni oblici, bilo da je riječ o krivini puta ili obliku čaše, vaze ili ogledala, jesu ispupčeni i djeluju kao da izbacuju i odbijaju nešto izvan sebe. Nasuprot tome, konkavni oblici su udubljeni i djeluju kao da usisavaju i uvlače energiju. Nekada su povoljni jedni, a nekada drugi. Recimo, živjeti u kući koja je "u zagrljaju" raskrsnice, dakle koja je konkavnog oblika u odnosu prema kući, predstavlja povoljan feng-shui okruženja, dok raskrsnica koja izbacuje objekat vani jeste nepovoljna. S druge strane, u feng-shuiju su povoljniji ispupčeni (konveksni) oblici vaza ili čaša koje simboliziraju obilje, od onih udubljenih prema unutra koje djeluju "gladno". Oblici se primjenjuju u skladu sa tipom energije koji je određenoj situaciji poželjan. Konveksno ogledalo postavljeno iznad vrata, kao zaštita od štetnih uticaja spolja, može djelovati povređujuće za susjedne kuće ili stanove, jer im emituje štetni či koji se praktično "odbija" od našeg doma.   Sama postavka ovog ogledala iznad vrata će možda ponajviše reći o vlasniku stana i njegovoj potrebi da po svaku cijenu privuče povoljan či, bez obzira na posljedice, a na takav način će pobjeći i ono malo povoljnog čija iz doma. Ni u jednom trenutku ne smijemo zanemariti vlastiti uticaj na stvaranje kućnog čija, jer smo u stalnoj interakciji sa energijom prostora. Sebičnim odnosom ćemo otjerati ili zatrovati povoljan či prostora, tako da nikakva feng-shui pomagala tu ne mogu biti od pomoći. Umjesto pa kua ogledala, postoje različite metode ublažavanja negativnih upliva, kao što su staklene kugle, poput lampi ili visećih kristala, koje će raspršiti či ali ga neće poslati susjedima, nikakva ogledala ili površine koje stvaraju refleksiju i vraćaju či ne treba koristiti za takve svrhe.

Pa kua ogledalo - iako na web sajtovima koji se bave prodajom feng shui proizvoda, na sva zvona hvale ovakva ogledala i garantuju da uspješno odbijaju sve vrste negativne energije, ipak, savjesni feng-shui majstori su u velikoj dilemi kada savjetuju njihovu primjenu u praksi i preporučuju se isključivo onda kada u vidno polje ogledala ne ulaze okolni stambeni objekti ili stanovi, jer štetna energija koju ogledalo odbija može naštetiti stanarima susjednih objekata. Radije se probjegava drugim metodama zaštite od  spoljnih shar-chi uticaja.




Sunday, August 17, 2014

Elementi i oblici

Elementi predstavljaju stanja Qi i javljaju se u sljedećim fazama:


1. Mu ili stablo (drvo), gdje se Qi uzdiže i raste i predstavljeno je oblikom uspravnog pravougaonika, zbog samog načina na koji se odvija kretanje energije. Ako nečemu želimo dodati energiju drveta i pospješiti njegov rast, možemo ga aktivirati pomoću biljke ili dekoracijom sa uzdužnim prugama i pravougaonicima, kao što je uski, jednokrilni visoki ormar i sl. Zašto drvo nepovoljno utiče na element zemlje? Zbog toga što njegov rastući Qi čini zemlju nesigurnom i uzurpira njene temelje. Zbog toga će ovaj destruktivan odnos  destabilizovati zemljane sektore. 

2. Huo ili vatra -  Qi u stanju  širenja  predstavljena je oblikom trougla, koji je najaktivniji i najdinamičniji, ali i najoštriji oblik. Unošenjem trouglastih oblika energiziramo element vatre koji označava pokret, dinamiku i akciju. Svjetlo (sunce) je Qi vatre. Vatra je destruktivna za metal, jer imaju dijametralno suprotan način kretanja Qi, vatra se širi, metal se skuplja i centrira, nastojeći da ostane kompaktan, dok ga vatra deformiše i preoblikuje. Zbog toga se element vatre i trouglasti oblici ne primjenjuju u sektoru zapada i sjeverozapada, osim u periodima kada je neophodno ublažiti negativne efekte određenih letećih zvijezda.

3. Tu ili zemlja, Qi se spušta i prizemljuje, traži svoje temelje, zbog čega je predstavljena oblikom kvadrata kao jednim od najstabilnijih oblika, to je takođe niski namještaj koji ne seže u visinu, već se bazira prema zemlji, djelujući sigurnije i stabilnije. Ono čemu želimo dati stabilnost, učvrstiti ga, ali i donekle učiniti nepokretnim, energizirat ćemo kvadratnim oblicima, zemlja je najtvrđi i najgušći element, najslabije pokretljivosti i trebamo znati da može stvoriti stabilno okruženje ali i stagnaciju. Element zemlje nepovoljno utiče na vodu, zato što njen Qi stabilnosti i utemeljenja negativno utiče na Qi koji želi da teče i razlijeva se. Zemlja i kvadratni oblici se ne primjenjuje u sjevernom sektoru. Zemlji pripadaju svi zbijeni i natrpani obrasci, poput ogromnih, pretrpanih ormara i teških komada namještaja (planina), zbog čega trebamo biti veoma oprezni u pozicioniranju ovakvih stvari u domu, kako se ne bi zagušili energetski tokovi.. 

4. Jin ili metal, Qi se skuplja i centrira, zbog čega je predstavljen oblikom kruga odnosno centripetalnom silom koja se kreće prema centru. Zašto element metala povređuje drvo? Zbog toga što metalni Qi skupljanja  i centriranja nepovoljno djeluje na Qi rasta i stoga ćemo nastojati da što manje povređujemo sektore drveta, istok i jugoistok sa okruglim oblicima i elementom metala. 

5. Shui ili voda, Qi u fazi opuštanja i razlijevanja, ona jedina ima talasasti, opušten oblik. Uvođenjem talasastih oblika i tekstura stvaramo opuštaući Qi. Voda je destruktivna za vatru, u vrijeme kada je voda prosperirajući element (zima/sjever), sunce (vatra) je najslabije, odnosno, njen razlivajući Qi destruktivno djeluje na dinamičnu prirodu vatre. Voda je najniži oblik energije (sjever, Kun), a vatra njen najviši oblik (jug, Li),  ovaj odnos ima prirodu opozicije koja teško pronalazi tačku balansa, jer svaka teži da prevlada i  poništi onu drugu.  Zbog toga je voda u principu nepovoljan element na jugu. 







Feng shui - mitovi i zablude

1) Simboli moraju biti kineski?


Feng-shui je veoma duboka i slojevita metafizička disciplina koja danas, uglavnom, svoju širu primjenu  ima na svom simboličkom nivou. Taj njegov simbolički dio je otišao u potpuno krivom smjeru i učinio da se zanemare osnovni temelji ove drevne filozofije i stvori stereotipan pristup "rješavanja" problema pomoću čarobnih alatki.  Nemilosrdna je upotreba feng-shu simbola i proizvoda koji se plasiraju na web sajtovima raznih feng-shui "majstora" koji čak "energiziraju" razne proizvode  za privlačenje zdravlja, novca itd.,  u raznim setovima  za "leteće zvijezde", koji se kreću oko 300-400 USD.   To je čisto komercijalni feng-shui koji sa autentičnim i tradicionalnim nema mnogo dodirnih tačaka. U tom domenu, feng-shui izlazi iz svojih okvira i dobiva neke religijske konotacije, gdje se kupljenim simbolima pristupa kao božanstvima i slijepo vjeruje da će ispuniti naše želje i potrebe.  Feng-shui nije religija, on prvenstveno podrazumijeva praktičnu primjenu teorije pet elemenata (Wu Xing) i čisto je metafizičkog karaktera, ali su praktikanti s vremenom usvojili primjenu određenih kineskih i budističkih bogova, jantri i mantri, što ne znači da je feng-shui isključivo namijenjen za sljedbenike politeističkih religija i da nije prikladan za podneblja gdje se poštuje tradicija monoteizma, hrišćanstva, islama, niti da jedan sljedbenik islamske religije treba u svom domu držati figuru nasmijanog Bude ili kineskih bogova kao što su Fuk, Luk, Sao, ako se to kosi sa njegovim uvjerenjima, ali će podjednako uspješno aktivirati određene sektore primjenom drugih aktivatora energije. Prva i najveća greška u pristupu feng-shuiju jeste njegova mistifikacija i nerazumijevanje suštine, zbog čega se plašimo odstupiti od primjene simbola koje nalaže komercijalni i simbolički feng-shui. Odbacivanjem takvog pristupa, osiguravamo mogućnost stvaranja dobrog feng-shui našeg životnog prostora, bilo kakav oblik robovanja neće osloboditi našu kreativnost i maštu. 

Vjerovatno su mnogi od nas, u prvom kontaktu sa feng-shui filozofijom, nastojali da nabave što više kineskih simbola i u jednom trenutku naš dom je počeo da liči na feng-shui prodavnicu. Takav pristup feng-shui simbolima ima isključivo psihološki efekat, gdje simbol emituje vibraciju našeg vlastitog vjerovanja i kratkoročno može dati rezultat ali čim mu prestajemo davati vibraciju, on "umire". Nije rijetkost da nam žaba s novčićem, kada je postavimo u dom, donese neznatnu količinu novca i sve na tome ostane. Određeni feng-shui simboli potiču iz miljea kineske mitološke, religijske i  kulturno-istorijske baštine i mi nemamo adekvatnu duhovnu poveznicu, koju možemo imati sa nekim univerzalnim simbolima, kao što je cvijeće, drveće, kristali, kamenje, fontane, akvarijumi ili bliska religijska obilježja. U svakom slučaju, imamo na raspolaganju veliki dijapazon mogućnosti da aktiviramo određene sektore doma, ali ono što je veoma važno, a što se na komercijalnim sajtovima ne pominje, jeste činjenica da svaki dom ima svoju natalnu kartu i da postoje sektori doma koji prema teoriji 8- palača ili natalnoj karti (letećim zvijezdama) predstavljaju nepovoljne sektore koje je bolje ostaviti mirnim i ne aktivirati, jer sama činjenica da smo aktivirali  određene sektore ne znači da ćemo privući dobru sreću. Na primjer, ako natalna karta našeg prostora govori da u sektoru juga imamo kombinaciju nepovoljnih zvijezda zemlje 2 i 5, koje su dovoljno jake jer ih podržava vatreni element ovog sektora, ako dodatno ojačamo element vatre u južnom sektoru, možemo privući bolest ili neke druge loše posljedice.

Zhang Li - kinesko božanstvo za privlačenje bogatstva, pozlaćen, nakićen, ali možda nije u skladu sa našom percepcijom bogatstva, možda ćemo bolju poveznicu imati sa običnom staklenom teglom napunjenom kovanicama, postavljenom pored ulaznih vrata koja će potencirati priliv novčane energije. Umjesto šupljih kineskih novčića, koji kod nas nemaju upotrebnu vrijednost, bolje je koristiti prave novčanice koje koristimo u svakodnevnom životu, jer sa takvim novcem imamo jaču energetsku poveznicu.   


2) Feng-shui je formula za brzo bogaćenje?


Zapadnjački pristup feng-shuiju i općenito istočnoj duhovnosti ide u pravcu brzih, vidljivih rezultata poput crvenog ferarija u garaži, dobitka na loto-u, idealnog partnera i života kao iz bajke u kome ćemo plivati u novcu. Ovakav pristup dodatno podstiču knjige bombastičnih naslova kao što je "brzi feng shui za novac" i sl., koje treba izbjegavati u širokom luku i nisu ništa više od ranga horoskopa u dnevnoj štampi. Svaki pojedinac ima svoj finansijski potencijal, opisan njegovom Bazi natalnom kartom i elementom bogatstva  u kojoj će snaga day-mastera i prisustvo elementa bogatstva pokazati da li uopšte postoji potencijal da osoba rukuje sa većim količinama novca, dok se na osnovu vremenskih ciklusa (stubova sreće) cijene povoljni periodi za takve mogućnosti.

Ono što feng-shui može odraditi na polju finansija, jeste da se analizom prostora otkriju eventualne blokade ili nepravilnosti koje uzrokuju zastoj i odliv novca ili nas drže zaglavljenim u pogrešnim obrascima ponašanja, kao i povoljni sektori doma koje treba aktivirati za privlačenje finansijskog blagostanja. Tu se primjenjuje teorija 8 palača, kao i formula letećih zvijezda, gdje se aktiviraju povoljne zvijezde.  U formuli letećih zvijezda, najvažnija je kombinacija planinske i vodene zvijezde, gdje planinska zvijezda opisuje zdravlje i međuljudske odnose, dok se vodena zvijezda odnosi na potencijal bogatstva. U tom sektoru, kao i sheng-chi sektoru prema teoriji 8 palača, postoje mogućnosti da se na nivou doma ili pojedinačnih prostorija aktiviraju finansijski potecijali i uhvati povoljan Qi.  Takođe, ne smijemo zanemariti feng-shui okruženja i sve spoljašnje faktore koji mogu podržati ili ometati priliv finansijskog blagostanja u naš dom.


3) Leteće zvijezde - univerzalni lijekovi?


Leteće zvijezde za određenu godinu predstavljaju opšti okvir Qi energije, ali se lijekovi i aktivatori uvijek primjenjuju u odnosu na natalnu kartu doma. Tako, svaka tema u kojoj se obrađuje pozicija mjesečnih ili godišnjih letećih zvijezda, jeste poput slova na čistom papiru, ali naš dom je već ispisana knjiga i trebamo voditi računa da naš dom ima svoje energetske prednosti i mane, odnosno sektore sa dobrim i lošim potencijalima koji u interakciji sa letećim zvijezdama stvaraju određeni model Qi, specifičan za svaki prostor pojedinačno, tako da nećemo u dva doma imati potpuno isti tip energije i ne možemo davati iste prognoze. Univerzalni recepti za novac, ljubav, leteće zvijezde, figurice, zmajevi, žabe sa novcem i sl., mogu više djelovati zabavno nego što će uistinu poslužiti u svrhu prevencije i zaštite od negativnih uticaja.




Monday, August 11, 2014

Klasifikacija Qi i uticaj na zdravlje


Vrste Qi:

- Primarna Qi (Yuan Qi) - primordijalni Qi, dolazi iz Qi bubrega od roditelja za vrijeme trudnoće
- Prsni Qi (Zhong Qi) - eterični Qi u tijelu pohranjen u prsima, kombinovan sa udahnutim zrakom koji se dalje distribuira u srce i pluća  
- Hranjivi Qi (Ying Qi)
- Odbrambeni Qi (Wei Qi) - hranjivi i odbrambeni Qi dolaze iz prsnog Qi, svrha hranjivog Qi je ishrana tijela i održavanje fizioloških funkcija, dok odbrambeni Qi zagrijava i štiti organizam od patogenih faktora. Hranjivi Qi je yin karaktera, a odbrambeni je yang.

Prema izvoru se dodatno mogu klasifikovati u:
- Kongenitalni Qi
- Stečeni (naslijeđeni) Qi

Tipovi Qi

Fotografija preuzeta sa http://www.xmind.net/m/FCeC/










Osnovni generatori energije 5 elemenata u tijelu su:
- Vatra - srce
- Drvo - jetra
- Voda - bubrezi
- Zemlja - slezena
- Metal - pluća

Qi u tijelu se manifestuje kroz izgled, ten i vitalnost, vanjska manifestacija je kroz glas.
Unutrašnja manifestacija Qi su emocije i osjećaji, ponašanje (dobrota, moral,karakter).

Ljudsko tijelo je precizna replika svemira (kako gore, tako dole.)
Svaki poremećaj  uzrokuje manju ili veću katastrofu.
Bolest nastaje zbog neravnoteže yina i yanga.

Krv je vitalna hranjiva tvar u tijelu, pogonska snaga srca predstavlja osnovni Qi krvotoka, na taj način Qi srca dopire u sve organe i povezuje ih u jedno.
Kada se Qi podiže prema gore, nastaje visoka temperatura i groznica.
Qi i krv koja postaje ustajala uzrokuje hladnoću.
Kada se Qi okuplja na jednom mjestu i postaje zamršen, uzrokuje tumore u koji se talože štetne tvari.
Kada se Qi povlači, opada, ili je slaba i manjkava, uzrokuje apsces i čir.
Qi i krv koji postaje suviše jak uzrokuje otežano disanje i umor.
Kada krv i Qi postaju suviše iscrpljeni, uzrokuju iscrpljenost vitalnosti.

Na sličan način možemo detektovati strujanje Qi u prostoru.

Veza između feng-shuija i zdravlja, kao i  psiho-fizičke  ravnoteže je u tome što feng-shui otkriva koji su najpovoljniji načini aktivacije protoka Qi u prostoru, korištenjem najpovoljnijih elemenata, boja i oblika, kao i sektora u odnosu na kompasne direkcije prostora, za svaku osobu, u odnosu na njen kua broj i povoljne i nepovoljne elemente utvrđene na osnovu BaZi analize natalne karte. Takođe, utvrđivanjem geopatogenih zona u prostoru može se utvrditi izvor nepovoljnih zračenja, za to nam često nije neophodan stručnjak, najbolji detektor je naše zdrfavstveno i psiho-fizičko stanje. Geopatogeni faktori utiču na vitalnu energiju i krvotok, ali isto tako, nepovoljni oblici ili prenaglašenost određenog elementa, nepravilan odnos elemenata u prostoru, orijentacija uzglavlja ka jednom od nepovoljnih pravaca i druge anomalije u konačnici utiču da se osjećamo loše i da naša životna energija ide pogrešnim tokovima. Tu se posebno radi o odbrambenom Qi koji reaguje na svaki izvor opasnosti i aktivira antistresne potencijale, držeći organizam u stanju pripravnosti, čime nam ne dopušta da se osjećamo opušteno i odmorno. Naviknuti na stalno uključen crveni alarm, mi smo prihvatili takvo stanje kao normalno.


Friday, August 8, 2014

Leteće zvijezde za avgust 2014. godine

Leteće zvijezde za avgust 2014. godine

Velikim brojevima u sredini kvadrata označene su godišnje zvijezde, a malim brojevima u donjem desnom uglu su mjesečne zvijezde. Zelena boja označava povoljne godišnje i mjesečne sektore, a crvena označava nepovoljne sektore u kojima borave zvijezde koje imaju negativan upliv na zdravlje, finansije i sl. 

Što se tiče centralne zvijezde, zelene zvijezde drvo 4, ona označava godišnji či koji je u simbolici drvenog konja i govori da ovom godinom dominira či drveta koji u svakom domu zauzima centralni sektor. Ova zvijezda je generalno povoljna za romansu i akademski uspjeh, međutim, centar doma je element zemlje, a drvo ima destruktivan odnos prema elementu zemlje, tako da njegova energija može ugroziti stabilnost doma, posebno u mjesečnim ciklusima kada se sukob pojačava boravkom negativne zvijezde zemlje 2 ili 5 u centru, kao što su maj i avgust ove godine. Zemlja nema kontrolu nad elementom drveta, pa se može reći da je ove godine zemljin či slab.

Općenito, zvijezde koje imaju pozitivan upliv u periodu 8 (od 2004. do 2024. godine) su: 
- 1 -  bijela zvijezda vode koja predstavlja mudrost, znanje, priznanja. U ovoj godini povoljnost bi trebali osjetiti domovi koji imaju ulaz na jugozapadu ili ukućani koji koriste ovaj sektor za boravak, spavanje, učenje i sl.
- 4 -  zvijezda romanse, ineligencije i akademskog uspjeha, a u negativnom kontekstu donosi preljube i pogrešne partnere. Posebno je jaka kada joj se pridruži mjesečna zvijezda 1 (septembar 2014. godine), kada je moguće iskoristiti njenu povoljnost za upoznavanje partnera i aktiviranje ljubavne sreće samcima, na način da se što više koristi centralni dio doma (ili prostorije) da bi se uhvatio či ove zvijezde. 
- 6 -  bijela zvijezda metala koja se odnosi na podršku s neba, autoritete, uticajne osobe, ove godine boravi u zapadnom sektoru koji svojim elementom metala ojačava ovu povoljnu zvijezdu, donoseći mogućnost podrške i napretka onima koji borave u ovom sektoru ili domovima koji imaju ulaz na Zapadu. 
- 8 -  najpovoljnija zvijezda perioda 8, koja donosi prosperitet i obilje, ojačava se elementom vatre. Ove godine boravi u sektoru juga koji pripada elementu vatre i prirodno ojačava ovu zvijezdu, posebno u domovima koji imaju ulaz na jugu ili koriste prostorije u južnom sektoru. 
- 9 -  zvijezda budućeg prosperiteta. 

Međutim, uvijek trebamo obratiti pažnju na  sektore koje posjećuju navedene zvijezde i međuodnos elementa zvijezde sa vladajućim elementom sektora, da li dolazi do povoljnog ili destruktivnog odnosa i sl. 

Nepovoljne zvijezde su: 
- 2 zvijezda zemlje, koja donosi bolest i ona je u sektoru istoka slaba, jer drvo ima moć nadjačati ovu zvijezdu
- 5 zvijezda zemlje, tzv. "žuta petica" koja ima najlošiju reputaciju, donosi bolest i razne vrste nesreća - u sektoru sjeverozapada nije toliko jaka, jer je iscrpljuje metal koji pripada ovom sektoru
- 3 zelena zvijezda drveta koja donosi svađe, tužbe, parnice, razvode, pravna pitanja, sukobe, u sektoru jugoistoka je ojačana, udružena sa elementom drveta koji pripada sektoru jugoistoka. Ublažava se jakim osvjetljenjem u ovom sektoru (elementom vatre).
- 7 bijela zvijezda metala koja donosi oružane sukobe, napade, pljačku i sl. u sektoru sjeveroistoka je jaka, jer je element zemlje koji pripada ovom sektoru podržava i hrani. Iscrpljuje se vodom.

Sjeveroistok je u toku avgusta posebno nepovoljan, jer ovaj sektor posjećuje mjesečna zvijezda "žuta petica" koja podržava metal i ojačava zvijezdu nasilja i pljačke 7, tako da je neophodno ojačati element vode koji će iscrpiti metal i oslabiti zemlju. Izbjegavati postavljanje kristala u ovaj sektor, te element vatre i crvenu boju, a koristiti više plave boje.

Najpovoljniji sektor na mjesečnom nivou, u avgustu, jeste jugozapad, u koji ulijeće najpovoljnija zvijezda ovog perioda 8. Ovo je zvijezda zemlje i nailazi na podršku zemljanog elementa koji pripada jugozapadu, tako da je njen uticaj u ovom sektoru veoma jak. Ukućani koji koriste ulazna vrata ili prostorije na jugozapadu, mogu osjetiti povoljan upliv ove zvijezde. Da bi se ojačao blagotvorni upliv ove kombinacije, može se postaviti fontana u obliku keramičke zdjele sa vodom, napunjena oblim kamenjem. Da bi se održao pozitivan upliv zvijezde 8 na godišnjem nivou, najbolje je ovaj sektor ojačati kristalima ili kačenjem fasetiranih kristala na prozorskko staklo, kao i što češće otvaranje prozora ili vrata u ovom dijelu doma, radi što jačeg strujanja čija.

Sjever posjećuje zvijezda nasilja i pljačke 7, da bi se ublažio njen uticaj ova zvijezda metala može se iscrpiti jang vodom, međutim, sjeverni sektor je dovoljno ojačan elementom vode tako da ova zvijezda nije toliko jaka u ovom sektoru.

Sjeverozapad je pogođen kombinacijom dvije negativne zvijezde 5 i 3, koje su prirodnom ciklusu elemenata u destruktivnom odnosu, tako da se mogu intenzivirati svađe, gubici,  sporovi, posebno između braće i sestara i trebalo bi se u toku ovog mjeseca držati podalje od ovog sektora.  Da bi se ublažila negativnost ove kombinacije, u sjeverozapadni sektor može se postaviti metalna posuda od mesinga ili imitacije zlata. Međutim, za iscrpljivanje žute petice na godišnjem nivou, primjenjuje se univerzalni lijek sastavljen od vode, morske soli i 6 metalnih kovanica, koji se drže u otvorenoj staklenoj tegli. Izbjegavati crvenu i zemljane boje u ovom sektoru, a koristiti što više bijelu i sivu.

Istok posjećuje mjesečna zvijezda 9 koja će oslabiti drvo, a ojačati zvijezdu bolesti 2, pa je ovaj sektor u toku mjeseca nepovoljan za zdravlje, ali će se osjetiti natepost i stres u oblasti komunikacije, ličnih i profesionalnih veza, posebno za one koji često koriste ovaj sektor kao glavni ulaz, za spavanje ili duži boravak. U ovaj sektor se takođe može postaviti lijek sa morskom soli i novčićima, jer je on idealan za iscrpljivanje negativnih zvijezda zemlje.

Zvijezda svađe, sukoba i parnica 3 na jugoistoku će biti ojačana zvijezdom vode koja će da je podrži u toku ovog mjeseca, pa se mogu javiti tenzije i sukobi u domu ili na radnom mjestu. Da bi se drvo držalo pod kontrolom, može se postaviti slila ili figura crvenog zmaja, izbjegavati metal i vjetrena zvona, koja mogu dodatno raspiriti neprijateljstvo, ogovaranje i sl.

Centar je u toku godine pod uplivom zvijezde romanse 4 i za privlačenje ljubavne sreće, u centar doma se mogu plasirati simboli ljubavi, kao što su slika zaljubljenog para, dva drvena srca, par mandarinskih patki i sl. U dekoru koristiti plavu boju, izbjegavati metal u ovom sektoru.

Zapad je na godišnjem nivou pod uplivom povoljne zvijezde 6 koja predstavlja mentore i pomagače, što čini element metala veoma jakim u ovom sektoru. Dvostruko ojačan element može donijeti suparništvo i ljubomoru, napetost, depresiju i usamljenost, pa bi dodatno energiziranje metala u ovom sektoru moglo stvoriti negativne efekte. Suvišan metal se može iscrpiti postavljanjem zdjele sa jin vodom. 





Thursday, August 7, 2014

Faktori koji utiču na či prostora i okruženja

Faktori koji  imaju  negativan uticaj na energiju prostora, čije je uticaje neophodno ublažiti ili neutralisati:

Spoljašnji objekti koji emituju šar-či prema glavnom ulazu, poput oštrih linija krovova, dalekovodi, kontejneri sa smećem, bolnice, groblja, visoki dimnjaci, stubovi koji se sučeljavaju direktno sa ulaznim vratima, zatim T-raskrsnica koja direktno gleda na ulaz, krivina puta koja djeluje kao da izbacuje i odbija objekat,

Od velikog uticaja su oblik i konfiguracija zemljišta, te  pozicija objekta unutar geometrijskog oblika zemljišta, kao i pozicija u odnosu na planinu, vodeni tok ili padinu opisuje na koji način se odvija protok čija, da li dolazi do pravilnog toka, rasipanja, akumulacije ili postoje neke druge anomalije kod njegovog toka.


Unutrašnji nedostaci  kao direktna posljedica lošeg arhitektonskog rješenja:
- Suočavanje ulaznih vrata sa vratima toaleta
- Suočavanje ulaznih vrata direktno sa sporednim ulazom/izlazom na istoj liniji
- Nedostajući sektori
- Spiralno stepenište u centru (ili bilo kom drugom dijelu) objekta
- Toalet u centru doma
- Bazen ili drugi  vodeni objekat direktno iznad ulaznih vrata

Tuesday, August 5, 2014

Qi - životna energija

U feng-shui praksi se stalno susrećemo sa pojmom qi, ki ili či - koji predstavlja životnu energiju stvorenu međusobnim djelovanjem jina i janga. Či je svugdje oko nas i on struji našim tijelom. Či je vitalna energija doma i kao što krv kruži našim tijelom, tako či  kruži prostorom. Da bismo mu  omogućili neometan tok, neophodno je da oslobodimo prostor od svih prepreka koje iscrpljuju i zaustavljaju tokove čija. Či je suptilna, treperava energija života, koja vibrira između jin i jang polariteta, više janga daje svjetlost, pozitivnost, otvorenost, dobro raspoloženje i zdravlje, više jina daje statičnost, tamu, tugu, melanholiju, zatvorenost pa i bolest.


Osnovni cilj praktičnog feng-shuija je stvaranje harmonije i balansa elemenata, da bi se ostvario osjećaj mira i sklada sa okolinom. Jednom ostvaren harmoničan protok čija u domu trebao bi usklađivati sa vremenskim (mjesečnim i godišnjim) ciklusima, da bi se stalno održavao zadovoljavajući kvalitet života.

Svaki dom ima svoj specifičan tip čija, to je kombinacija čija prostora i čija ukućana. Či može da struji na različite načine, može da se odbije odmah pri ulasku u dom, ako na primjer imamo ogledalo koje se sučeljava sa ulaznim vratima. Zatim, či može brzo da protutnji prostorom ako se kreće kroz dug i uzak hodnik, oštrih linija, bez povoljnih oblika, boja ili biljaka. Takođe, či može da se kreće tromo, usporeno i blokirano, ukoliko je kuća suviše jin, tamna, mračna, vlažna, zatvorenih roletni na prozorima, pretrpana namještajem i sl. Či je veoma suptilna energija, osjetljiva na svaki tip energije, boja i oblika na koje nailazi i koji učestvuju u njegovom načinu ispoljavanja u prostoru.  Či koji ulazi u dom, kroz glavna ulazna vrata, nosi pečat okruženja kroz koji prolazi i od njega zavisi da li nam dolazi anemičan ili bogat, oplemenjen či, za koji se dalje trebamo pobrinuti da ga dodatno oplemenimo kako bismo imali što ugodniji životni prostor.